Katselet mobiililaitteille optimoitua versiota, mutta et näytä käyttävän mobiililaitetta. Klikkaa tästä jos haluat siirtyä normaalille sivustolle.
 

På SvenskaFINLANDSAMYLOIDOSFÖRENING

 

 

 

  Internet:www.suomenamyloidoosiyhdistys.fi

e-mail: samy@suomenamyloidoosiyhdistys.fi
amyloidos,AGEL-amyloidos,ellerMeretojas sjukdom.

kandå hjälpadig med att ge nyasteinformation om denna sjukdom .

Finland.

Detär möjligt att sjukdomen i Finlandhar fått sinbörjan i Lammi i Tavastlandredan under medeltiden. I dag förekommer den mest i Tavastland ochKymmenedalen, där spesiellt i Valkeala. Antalet personer med dennasjukdom uppskattas till  ungefär 1000.

Iden sjuka personens organism bildas på vissa ställen ackumulationer avmateria som kallas amyloid, och dessa orsakar med största sannolikhet deför sjukdomen typiska symtomen. De vanligaste symtomen angår ögonen ochhyn eller är neurologiska. En ögonläkare kandiagnostisera  sjukdomen ihornhinnan tidigast i ungefär 20 – 30 års åldern, men själva gendefekten kanmanpåvisa med av synen och benägenhet till torra  och inflammerade ögon. Tillsjukdomen är ofta även förknippad glaukom (grön starr). Som hysymtomförekommer ofta klåda och torrhet. Hyn kan så småningom bli slapp, tunnoch spröd. Om nerver blirskadade kan följden bli att ansiktsmusklerna börjar hänga,ansiktsuttrycket blir stelt, och känseln i fingrarna blirsvagare. Tillsjukdomen kanockså höra njur- ochhjärtfunktionsstörningar. Sjukdomens symtom blir dock vanligtvisbesvärliga först vid högre ålder. Betydligt värre blir situationen om bådaföräldrarna har denna sjukdom. Möjligheten att barnet får sjukdomen är dåstörre. Om det händer att barnet får  har rapporterat omförekommande av denna sjukdom ( Japan, Iran).

förlindring av vissa symtom, såsom ögondroppar  och ögonoperationer, hyvård ochansiktsplastikkirurgi samt kirurgisk operation föratt lossa nervtryck från handleden. förening får som medlemsförmån bl.a. tidskriften "SuomenPotilas”, som även verkar somförenings informationskanal.  våren och under hösten, gemensamma möten ochföreläsningsevanemang. Verksamhetenvilar på frivillighet, men för att stöda sin verksamhet kanföreningen anhålla omunderstöd, arrangera basarer och ta emot donationer.

Man kanansluta sig till föreningenper telefon,+ 358 45 8774411 (Fredagar mellan kl. 10 - 12),och anmälningsblankett finns på  första gångendiagnostiserar attpatient har Meretojas sjukdom:Gepatient DU,SOMHAR MERETOJAS SJUKDOM, berätta att du har sjukdomen och visadenna broschyr alltid när dugår till vilken som helst hälsoundersökning eller–vård.

 


Suomen Amyloidoosiyhdistys, c/o Suomen potilasliitto ry, Helsinginkatu 14 A 1, 00550 HELSINKI

  näytä normaaliversio » Ylös